Konkursy

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU - promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 18 maja 2023 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty, które uzyskały pozytywną opinię Komisji konkursowej wydaną w dniu 17 maja 2023 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie sfinansuje realizację  dwóch  zadań w wysokości 2.000,00 zł. Zadania publiczne będą realizowane przez Polski Związki Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło w Wąbrzeźnie oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Wąbrzeźnie.

Finansowanie realizacji zadań obejmuje okres od dnia podpisania umów do dnia 30 października 2023 r.

  • autor: Justyna Przybyłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2023-05-26