Konkursy

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU - na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 18 maja 2023 r. podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

Na ogłoszony konkurs wpłynęły dwie oferty, które uzyskały pozytywną opinię Komisji konkursowej wydaną w dniu 17 maja 2023 r. Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie sfinansuje realizację  dwóch zadań w wysokości nie przekraczającej kwoty 12.000,00 zł. Zadania publiczne będą realizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło w Wąbrzeźnie oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Wąbrzeźnie.

Finansowanie realizacji zadań obejmuje okres od dnia podpisania umów do dnia  30 października 2023 r.

  • autor: Justyna Przybyłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2023-05-26