Konkursy

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU - na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż podjął decyzję o finansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia grupowe w NMŚ”.

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – Nasz Mały Świat pn. „Zajęcia grupowe w NMŚ” Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie sfinansuje realizację w/w zadania w wysokości 9.000,00 zł.

Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2023 r.

  • autor: Justyna Przybyłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2023-05-26