Konkursy

Ogłoszenie wyników konkursu - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2022 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.  

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 23 grudnia 2022 r. Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2023 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 931.200,00 zł.  

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

  • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor PCPR w Wąbrzeźnie