Ogłoszenia

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030

Od dnia 6 maja 2024 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych – grupy społeczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty na konsultacje społeczne w sprawie projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2024-2030.

Projekt Programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wszelkie opinie lub uwagi prosimy kierować poprzez formularz zgłaszania opinii lub uwag (załącznik nr 2) osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pok. nr 130, listownie na adres Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, e-mailem na adres: starostwo@wabrzezno.pl lub pcpr@wabrzezno.pl 

Konsultacje trwają do 20 maja 2024 roku.  

  • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie