Ogłoszenia

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą powiatowy zasób nieruchomości, działkę nr 274/8 o powierzchni 9,3238 ha położoną w obrębie Dębowa Łąka

W dniu 13 lipca Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie podjął uchwałę Nr 192/376/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zgodnie z treścią uchwały: 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą powiatowy zasób nieruchomości, działkę nr 274/8 o powierzchni 9,3238 ha położoną w obrębie Dębowa Łąka gmina Dębowa Łąka, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie księga wieczysta KW nr TO1W/00030379/8, gdzie w dziale II wpisano: właściciel -Powiat Wąbrzeski.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący załącznik do niżej umieszczonej uchwały, wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Urzędu Gminy w Dębowej Łące, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego.

  • autor: Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Kartografii

Uchwała do pobrania: