Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

kom: 531 063 555

kom: 536 742 509

tel: 56 688 24 50

pokój nr 203, wew. 167

 

mgr Katarzyna Derkowska
kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej
– e-mail: esipak@pcprwabrzezno.pl

Emilia Jamroży
specjalista pracy z rodziną
- e-mail: ejamrozy@pcprwabrzezno.pl

mgr Ilona Dybka-Treder
aspirant pracy socjalnej,
- e-mail: itreder@pcprwabrzezno.pl