Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • RYNEK PRACY - informacje dla uchodźców z Ukrainy

Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy | Ринок праці

Informujemy że Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił, na wortalu publicznych służb zatrudnienia, nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

Dostępna jest pod linkiem: www.psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:
1) rynek pracy w Polsce,
2) pomoc w innych obszarach,
3) rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.

  • autor: Związek Powiatów Polskich www.zpp.pl

« wstecz