Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • PRZEBUDOWA

Wykonawca układa nawierzchnię bitumiczną na przebudowywanym odcinku drogi Książki – Kruszyny

Trwa przebudowa 800 m odcinka drogi powiatowej Książki – Kruszyny. W dniach 28-29 lipca odcinek tej drogi jest nieprzejezdny w związku z układaniem na niej warstwy bitumicznej.

Przypominamy, że Powiat Wąbrzeski pozyskał dofinansowanie na tą inwestycję w wysokości 380 852 zł. Wykonawcą przebudowy wyłonionym w ramach przetargu jest  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. 

Łączny koszt inwestycji wyniesie 1 096 197,05 zł.  Inwestycja poza uzyskanym dofinansowaniem zostanie sfinansowana z budżetów Powiatu Wąbrzeskiego oraz Gminy Książki.

 • autor: SG - Wydział Organizacyjny
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 1
 • 2

« wstecz