Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • PRZEBUDOWA

UWAGA! W dniach 28 i 29 lipca w związku z przebudową zamknięty zostanie odcinek drogi w miejscowości Książki!

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie - wykonawca robót budowlanych drogowych w ramach zadania inwestycyjnego PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1713C KSIĄŻKI KRUSZYNY W KM 1+484 - 2+300 informuje, że w dniach 28 i 29 lipca br. w godz. 7:00-17:00 na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 1713C Książki-Kruszyny w miejscowości Książki (od km 1-484 do km 2+300) realizowane będą roboty budowlane związane z układaniem nawierzchni bitumicznej.

W związku z powyższym w/w odcinek drogi powiatowej będzie w tych dniach zamknięty dla ruchu pojazdów mechanicznych.

W trakcie robót budowlanych ruchem kierować będą uprawnieni sygnaliści.

Prosimy o wyrozumiałość, kierowanie się na objazdy i zachowanie ostrożnej jazdy.

  • autor: Prezes Zarządu DROBUD Sp. z o.o. - Rafał Kalinowski

« wstecz