Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • PRACA

Nową platforma online dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy – www.pracawpolsce.gov.pl

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów stworzyło nową platformę online dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy – www.pracawpolsce.gov.pl.


Platforma uruchomiona została 1 czerwca br. na podstawie dwóch aktów prawnych:
 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 1087);
 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021 poz. 2070, z późn. zm.).


Dzięki ww. rozwiązaniu każdy obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Polski i poszukujący pracy może utworzyć profil zawodowy w j. ukraińskim, j. polskim albo j. angielskim, a tym samym udostępnić informacje o swoich kompetencjach oraz potrzebach zawodowych i uzyskać informację zwrotną dotyczącą ofert pracy i danych kontaktowych do potencjalnych pracodawców.
Platforma jest zintegrowana z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej umożliwiającym uwierzytelnianie użytkowników tego rozwiązania.


Na platformie gromadzone są następujące dane o obywatelach Ukrainy:
 imię (imiona) i nazwisko;
 data urodzenia;
 numer PESEL;
 wiek;
 płeć;
 obywatelstwo;
 adres poczty elektronicznej;
 numer telefonu;
 wykształcenie;
 kwalifikacje zawodowe;
 przebieg dotychczasowego zatrudnienia.


Oferty pracy przetwarzane na platformie mogą być wprowadzane, aktualizowane oraz usuwane przez:
 pracodawców;
 podmioty świadczące usługi związane z udostępnieniem ofert pracy;
 podmioty świadczące usługi pośrednictwa między pracodawcami a osobami poszukującymi pracy.


Na platformie jest obecnie łącznie ponad 200 tysięcy ofert pracy pochodzących z Centralnej Bazy Ofert Pracy oraz portali komercyjnych takich jak pracuj.pl, gowork i goldenline (trwają prace nad udziałem innych serwisów z ofertami pracy).

  • autor: dr Ewa Flaszyńska Dyrektor Departamentu Rynku Pracy

« wstecz