Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Związek Powiatów Polskich

Trwa Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich - zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego działania ZPP w 2021

1373 przeanalizowane projekty aktów prawnych

241 pisemnych opinii prawnych

50 wniosków i interwencji w bieżących sprawach dotyczących powiatów 

udział w 145 posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich

to tylko niektóre z wielu działań podejmowanych przez Związek Powiatów Polskich w 2021 roku. 

Doroczne Zgromadzenie Ogólne, czyli najwyższy organ Związku Powiatów Polskich, zebrał się po raz XXVIII, by dyskutować o sprawach najistotniejszych dla samorządu powiatowego.

Zgromadzenie odbywa się w dniach 8 i 9 czerwca 2022 roku w Mikołajkach i biorą w nim udział włodarze powiatów w tym Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, oraz przedstawiciele miast na prawach powiatu, rządu, organizacji pozarządowych i eksperci. 

Dwa dni obrad plenarnych wypełnione będą merytoryczną dyskusją na najważniejsze z punktu widzenia samorządów tematy. Wyzwania, jakie stoją dziś przed powiatami wymagają konkretnych rozwiązań. 

Jednym z tematów przewodnich będzie tocząca się w Ukrainie wojna i związane z nią wieloaspektowe wyzwania dla polskich samorządów. Wiele usług, z których na co dzień korzystają uchodźcy jest realizowanych właśnie przez powiaty – dla przykładu należy wymienić te związane z rynkiem pracy czy pieczą zastępczą. Wobec nowej sytuacji i napływu uchodźców na niespotykaną dotąd skalę, usługi publiczne muszą być świadczone sprawiedliwie i w sposób sprawny. Delegaci Zgromadzenia Ogólnego ZPP będą dyskutować o możliwych rozwiązaniach prawnych, które będą odpowiadały pojawiającym się problemom. 

Nie zabraknie też merytorycznego odniesienia do najważniejszych kwestii. Jak co roku, zaproszeni eksperci podzielą się wiedzą z wielu obszarów tematycznych. Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk nie tylko w gronie krajowych ekspertów samorządowych, ale również przedstawicieli partnerskich powiatów zagranicznych. 

Stałym punktem Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich jest też przyjęcie założeń do programu działania Związku, podjęcie decyzji statutowych, ocenia działalności ZPP a także przyjęcie budżetu.  

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego zaangażowanie ZPP na rzecz powiatów i miast na prawach powiatu:

 

  • autor: SG - Wydział Organizacyjny | Związek Powiatów Polskich www.zpp.pl

« wstecz