Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Wiec poparcia dla Ukrainy

Kujawsko-Pomorski Dzień Solidarności z Ukrainą

W pierwszą miesięcznicę zbrodniczej napaści na Ukrainę pod patronatem Konsula Generalnego UA w Gdańsku oraz Konsula Honorowego UA w Bydgoszczy zorganizowaliśmy wiec poparcia dla Ukrainy.

Chcąc zgłosić stanowczy sprzeciw wobec zbrodniczych działań Federacji Rosyjskiej wspólnie zgromadziliśmy się na wąbrzeskim rynku odśpiewując hymn polski i ukraiński. Podczas wiecu uczciliśmy minutą ciszy poległych podczas walk na Ukrainie.

Organizując spotkanie chcieliśmy pokazać Ukrainie i całemu Światu, że społeczeństwo Powiatu Wąbrzeskiego wraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi jest nie tylko solidarne ale i niezwykle zaangażowane w walkę o wartości, w tym skuteczną pomoc osobom dotkniętym kryzysem wojennym.

 • autor: Wydział Organizacyjny
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy
 • Wiec poparcia dla Ukrainy

« wstecz