Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • ULGA DLA FRANKOWICZÓW

Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów przedłużona na rok 2022

• Minister Finansów podpisał rozporządzenie przedłużające o rok zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym.
• Pozwoli to na zaniechanie poboru PIT z tytułu wierzytelności umorzonych osobie fizycznej w związku z kredytem mieszkaniowym, jak również świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego w związku z ujemnym oprocentowaniem.
• Rozporządzenie przewiduje również  preferencje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie kredytodawców.


Nowe rozporządzenie przedłuża o rok  dotychczasowe rozwiązania, które obowiązywały do końca 2021 r.
Zaniechanie poboru PIT ma być stosowane do przychodów (dochodów) osiągniętych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Tym samym, rozporządzenie obejmie również osoby, które zawarły ugody w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeśli osoby te spełnią wymienione w rozporządzeniu warunki.
Zaniechanie poboru podatku w praktyce oznacza dla podatników zwolnienie od podatku PIT umorzonych przez banki:
• kwot wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych, jeśli dotyczą jednej inwestycji mieszkaniowej i osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną inwestycję mieszkaniową,
• wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu.
Omawiana regulacja przewiduje także zaniechanie poboru CIT od kredytodawców, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału umorzonego kredytu, od której następuje zaniechanie poboru PIT.
Rozporządzenie ma na celu wsparcie kredytobiorców i kredytodawców w ramach programu zawierania ugód dotyczących „kredytów frankowych”.

  • autor: Urząd Skarbowy w Wąbrzeźnie | fot: www.gov.pl/web/finanse

« wstecz