Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • indeks

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk.

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – Etap I od km 0+000 do km 3+680. Realizacja zadania rozpoczęła się w IV kwartale 2021r. Wykonano roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie zjazdów i skrzyżowań do warstwy wiążącej asfaltowej, roboty związane z nawierzchnią jezdni (podbudowa, warstwy odsączające, nawierzchnia-warstwa wiążąca asfaltowa), warstwy odsączające i podbudowa w obrębie peronów autobusowych i chodników.

W kolejnych miesiącach kontynuowane będą roboty ziemne; roboty związane z wykonaniem nawierzchni zjazdów i skrzyżowań, nawierzchni jezdni, peronów autobusowych i chodników, elementów bezpieczeństwa ruchu; czyszczenie i konserwacja rowów.   

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 906 225,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 812 450,00 zł

  • autor: Tekst: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji Zdjęcia: Zarząd Dróg Powiatowych
  • DSCN6681
  • DSCN6683
  • DSCN6687
  • DSCN6691
  • DSCN6711
  • DSCN6741
  • DSCN6713
  • DSCN6743

« wstecz