Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • 102. rocznica Powrotu Wąbrzeźna i ziem Powiatu...

102. rocznica Powrotu Wąbrzeźna i ziem Powiatu Wąbrzeskiego do Macierzy

20 stycznia 2022 roku, w  102. rocznicę odzyskania niepodległości delegacje: Powiatu Wąbrzeskiego, Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wąbrzeskich harcerzy złożyli wiązanki kwiatów przy tablicy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Powiat Wąbrzeski reprezentowali: Starosta Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Karol Sarnecki, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Markowski oraz Członkowie Zarządu Bożena Szpryniecka i Wiesław Siciński.

Gminę Miasto Wąbrzeźno reprezentowali: Zastępca Burmistrza Wojciech Trzciński, Przewodnicząca Rady Miasta Aleksandra Basikowska, Radni Rady Miasta – Beata Wiśniewska, Aleksander Czarnecki oraz Sekretarz Miasta Dorota Stempska.

  • autor: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
  • 102. rocznica Powrotu Wąbrzeźna i ziem Powiatu...
  • 102. rocznica Powrotu Wąbrzeźna i ziem Powiatu...
  • 102. rocznica Powrotu Wąbrzeźna i ziem Powiatu...
  • 102. rocznica Powrotu Wąbrzeźna i ziem Powiatu...
  • 102. rocznica Powrotu Wąbrzeźna i ziem Powiatu...
  • 102. rocznica Powrotu Wąbrzeźna i ziem Powiatu...
  • 102. rocznica Powrotu Wąbrzeźna i ziem Powiatu...

« wstecz