Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Przełożenie czasowej organizacji ruchu DW 548

Przełożenie czasowej organizacji ruchu

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu konsorcjum firm: KOBYLARNIA S.A – lider, MIRBUD S.A – partner konsorcjum (dalej: Wykonawca) informuję, iż na drodze wojewódzkiej DW 548 Stolno – Wąbrzeźno nastąpi zmiana organizacji ruchu zgodnie z poniższą lokalizacją:

- w dniu 04.05.2021r.  o godz. 07:00 nastąpi przełożenie czasowej organizacji ruchu z km 5+450-5+800 na km 4+600-5+100,

- w dniu 04.05.2021r. o godz. 07:00 nastąpi przełożenie czasowej organizacji ruchu z km 8+300-8+800 na km 6+000-6+500.

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146. Część 1 - Etap I od km 0+005 do km 14+144, Część 2 - Etap II od km 15+146 do km 29+619.

  • autor: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

« wstecz