Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • konsultacjach z mieszkańcami

Zawiadomienie o konsultacjach z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 zgodnie z Uchwałą Nr 98/179/2021 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego. 
  2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii mieszkańców, grup społeczno-zawodowych lub organizacji pozarządowych do projektu, o którym mowa w pkt. 1.
  3. Konsultacje mają zasięg środowiskowy.
  4. Konsultacje mają formę zbierania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych zgodnie z załączonym Formularzem.
  5. Termin konsultacji społecznych wyznacza się od dnia 5 marca 2021 r. do dnia 11 marca 2021 r.
  6. Formularz zgłaszania opinii lub uwag dostępny jest na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w zakładce Serwis Informacyjny oraz BIP w zakładce Ogłoszenia wabrzezno.pl, a także w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.  
  7. Wypełniony Formularz zgłaszania opinii lub uwag można składać osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno pok. nr 130, listownie na adres Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44 (decyduje data wpływu), e-mailem na adres: starostwo@wabrzezno.pl lub pcpr@wabrzezno.pl

 

 

 

  • autor: Justyna Przybyłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

« wstecz