Program Wyrównywania Różnic Między Regionami

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, informuje iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2023 roku. Szczegółowe informacje na temat programu wraz z dokumentacją programową (treść programu, procedury, kierunki działań), dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie. Program finansowany jest ze środków PFRON. W roku 2023 „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” obejmuje następujące obszary wsparcia i adresatów programu...