Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZADOWYCH

 

Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660"

 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 449 705,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 899 410,00 zł

 

CEL PROJEKTU:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie sygnalizacji ostrzegawczej dla pieszych, ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym na odcinku ok. 190 m do 30 km/h z uwagi na niebezpieczny łuk poziomy,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych poprzez połączenie z dwoma drogami wyższej kategorii tj. z drogami wojewódzkimi nr 548 i 551,
 • podniesienie standardów technicznych drogi,
 • poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej

PLANOWANE EFEKTY

 • przebudowa drogi z wykonaniem poszerzenia o długości 2 980 m,
 • budowa chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 1185 m,
 • przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej - 48 szt.,
 • budowa peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem z płytek ryflowanych z wypustkami - 6 szt.,
 • przebudowa skrzyżowań - 3 szt.,
 • konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych,
 • ścinka i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem,
 • odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów,
 • humusowanie i obsianie trawą skarp,
 • wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych,
 • wykonanie oznakowania poziomego,
 • montaż barier energochłonnych sprężystych,
 • montaż barier ochronnych,
 • montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych - 4 szt.

 

drukuj (Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 - etap II od km 3+680 do km 6+660)

 • Przebudowa drogi powiatowej 1717C Czaple -Ryńsk 1

Ruszyła przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk

Od poniedziałku 19 października ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej Czaple – Ryńsk na odcinku Ryńsk – Trzciano (od km 3+680 do km 6+660). Aktualnie prowadzone są prace gruntowe związane z wykonaniem poszerzenia drogi oraz wycinka drzew i zakrzaczeń w miejscach gdzie aktualna szerokość jest niewystarczająca...

 • Przebudowa drogi Czaple - Ryńsk

Zakończono przebudowę pierwszego odcinka drogi powiatowej Czaple – Ryńsk

Przebudowę na odcinku Trzciano- Ryńsk (od km 3+680 do km 6+660) wykonał Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp.k. Całkowita kwota inwestycji wynosi 2 886 810 zł.  Powiat Wąbrzeski na to zadanie otrzymał  50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część zostanie sfinansowana po 25% przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Ryńsk...