Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

13 grudnia 2019r.

etap rejonowy, rejonu powiatu wąbrzeskiego

XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Polskiego Czerwonego Krzyża

– „Olimpiady innej niż wszystkie”

 

    Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK to ogólnopolski konkurs wiedzy i umiejętności dla tych,  którzy wiedzą,  jak zdrowo i  aktywnie żyć.  Celem olimpiady jest   wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie  oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony  i doskonalenia zdrowia.

Etap rejonowy Olimpiady – rejonu, którym jest powiat wąbrzeski – zorganizowany był przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wąbrzeźnie  na terenie Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie  

Patronat honorowy objęli:

 • Pan Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski
 • Pani Małgorzata Zaleśna – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

Po etapach  szkolnych Olimpiady, które odbyły się w listopadzie br.  zakwalifikowano  do  etapu rejonowego  w każdej kategorii – 9 uczestników (po 3  z każdej szkoły).

W  kategorii I – szkoły podstawowe brały udział następujące szkoły powiatu wąbrzeskiego:

 1. SP nr 3 w Wąbrzeźnie  
 2. SP w Wielkich Radowiskach
 3. SP w Dębowej Łące   

W kategorii II – szkół średnich były to:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie  
 2. Zespół Szkół we Wroniu
 3. Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie  

        W dniu 13 grudnia br. jednocześnie w całej Polsce przeprowadzany był etap rejonowy Olimpiady – jej uczestnicy  rozwiązywali taki sam test wiedzy, składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

         Test w ocenie Komisji Oceniającej, której przewodnictwo objęła Pani Małgorzata Zaleśna (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny)  i  samych uczestników etapu był bardzo trudny.

Rozwiązali  go najlepiej w  kategorii  I  zdobywając kolejno największą liczbę punktów (po przeprowadzonych dwóch dogrywkach), następujący uczniowie:

I miejsce:    JULIA KWIECIŃSKA

 z  SP nr 3 Wąbrzeźnie  (opiekun Pani Aleksandra Balicka )

II miejsce:   ALEKSANDRA  BIAŁKOWSKA

 z  SP nr 3 Wąbrzeźnie  (opiekun Pani Aleksandra Balicka)

III miejsce:  JAKUB PAPROCKI

SP w Wielkich Radowiskach  ( opiekun Pani  Hanna Dzielska )

W kategorii II  rozwiązali  go najlepiej następujący uczniowie:

I miejsce:    NATALIA SANKIEWICZ   

z Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie  (opiekun Pan Szymon Krawczyk)

II miejsce:   WIKTORIA  JANKOWSKA

z Zespołu Szkół we Wroniu (opiekun Pani Izabela Fiałkowska)

III miejsce:  SZYMON KOWALSKI

 z Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie  (opiekun Pan Szymon Krawczyk)

  Nagrody dla uczestników zdobywców trzech pierwszych miejsc ufundował PCK. Dla laureata w każdej kategorii  dodatkowo nagrody ufundował Powiatowy Inspektor Sanitarny. Starosta Wąbrzeski dla pierwszego i drugiego miejsca w kategorii II.  Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich nauczyciele – opiekunowie otrzymali upominki przygotowane przez ich władze samorządowe: Starostę Wąbrzeskiego, Burmistrza Miasta Wąbrzeźna, Wójta Gminy Dębowa Łąka.

JULIA KWIECIŃSKA i  ALEKSANDRA  BIAŁKOWSKA (uczennice SP nr 3 Wąbrzeźnie) oraz NATALIA SANKIEWICZ (Liceum Ogólnokształcące w Wąbrzeźnie)   i WIKTORIA  JANKOWSKA (Zespół Szkół we Wroniu)  reprezentować  będą nasz rejon (powiat ) w etapie okręgowym (inaczej wojewódzkim) Olimpiady, który odbędzie się jednocześnie w całej Polsce,  w  dniu  17 kwietnia 2020r.

     Przed etapem okręgowym Olimpiady laureatki etapu rejonowego  zobowiązane  są do przeprowadzenia akcji promującej zdrowie, tzw. akcji prozdrowotnej  w środowisku lokalnym, która jest oceniana.  

     Najlepszy uczestnik etapu okręgowego będzie brał udział w finale konkursu. Dla laureata Olimpiady w kategorii II – szkoły  średnie Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ufundował indeks na wybrany kierunek Wydziału Nauk o Zdrowiu

Z  tytułu zakwalifikowania się do etapu okręgowego (wojewódzkiego) laureatki otrzymały wiele życzeń.

    Pani Jolanta Sartori  Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Wąbrzeźnie przekazała im list gratulacyjny,   w którym w imieniu Zarządu Oddziału  życzyła pełnego sukcesu na kolejnych etapach Olimpiady,   jak również radości  z podejmowanych działań i  skutecznego wcielania w życie mnóstwa pomysłów  pomagających tworzyć postawy zdrowego stylu życia pod egidą Polskiego Czerwonego Krzyża.

     Powiedziała, że wszyscy uczestnicy etapu rejonowego trzymają mocno kciuki za laureatki,  by było zdrowie, siła, pasja, cierpliwość  i wytrwałość  oraz czas niezbędny  na  zgromadzenie  jak największej wiedzy  i umiejętności  z zakresu tematycznego.

   Gratulując laureatkom etapu powiatowego wszyscy trzymają mocno kciuki za innowacyjną, doskonale przeprowadzoną i wysoko ocenioną akcję prozdrowotną naszych reprezentantek oraz rozwiązanie testu wiedzy  „Olimpiady innej niż wszystkie”  na szóstkę.   

 

 • autor: Izabela Jędrzejczyk
 • 1. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • 2. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • 3. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • 4. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • 5. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • 6. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • 7. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • 8. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • 9. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • 10. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • 11. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • 12. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • 13. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

« wstecz