Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Związek Powiatów Polskich

Starosta Wąbrzeski bierze udział w posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich

W dniu 6 grudnia w Nowym Sączu odbywa się posiedzenie Zarządu VI Kadencji Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczy Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.
 

W ramach przyjętego porządku obrad w dniu dzisiejszym odbędzie się wręczenie okolicznościowych uhonorowań w roku jubileuszu 20-lecia ZPP.

Następnie zgromadzeni członkowie Związku omówią sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego oraz przeanalizują raport dotyczący edukacji. Ponadto Starostowie  zapoznają się ze zaktualizowanym raportem dotyczącym sytuacji szpitali powiatowych.

W dalszej kolejności omówiona zostanie koncepcja funduszu inwestycyjnego „Rozwój +” oraz Eko ósemki ZPP.

Zgromadzeni omówią także sprawy organizacyjne Zgromadzenia Politycznego CEPLI w 2020 roku w Polsce. CEPLI to pierwsza europejska konfederacja grupująca krajowe stowarzyszenia reprezentujące władze lokalne pośredniego szczebla (powiaty) z ośmiu krajów europejskich (Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski i Rumunii) oraz dwie europejskie sieci pośrednich władz lokalnych: Arco Latino i Partenalia.

 

 

  • Związek Powiatów Polskich
  • Związek Powiatów Polskich

« wstecz