Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • KONFERENCJA PSSE

Dopalacze - problem zdrowotny i publiczny współczesnego społeczeństwa

W dniu 7 listopada w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie odbyła się zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego konferencja pn. "Dopalacze jako problem zdrowotny i publiczny współczesnego społeczeństwa".

Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele służb, inspekcji i straży, a także pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy i dyrektorzy szkół mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat problemu dopalaczy od ekspertów z różnych dziedzin.

Ofertę działań profilaktycznych prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przedstawiła Daria Dyląg - psycholog zatrudniony w tej jednostce. Następnie Agnieszka Żuchowska - prokurator Prokuratury Rejonowej w Wąbrzeźnie omówiła przepisy prawa karnego dotyczące zwalczania rozpowszechniania dopalaczy.

Młodszy aspirant Krzysztof Świerczyński - oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie omówił działania Komendy w profilaktyce oraz ściganiu przestępstw związanych z handlem oraz używaniem dopalaczy. Po krótkiej przerwie do Starostwa przybyła dr n. med. Dorota Klimaszyk - Wojewódzki Konsultant ds. Toksykologii Klinicznej w Poznaniu, która przedstawiła wykład na temat swojej działalności i coraz poważniejszego problemu z zażywaniem dopalaczy przez różne grupy wiekowe.

Wiedza pozyskana od ekspertów i wspólna dyskusja umożliwiła zgromadzonym omówienie występujących w naszej społeczności problemów i trudności w wychowaniu młodzieży. Ponadto pracownicy odpowiedzialni za pomoc osobom uzależnionym lub korzystającym z Ośrodków Pomocy Społecznej mogli podzielić się swoimi doświadczeniami w stosowaniu różnym form wsparcia.

 • 1. Konferencja dotycząca dopalaczy
 • 2. Konferencja dotycząca dopalaczy
 • 3. Konferencja dotycząca dopalaczy
 • 4. Konferencja dotycząca dopalaczy
 • 5. Konferencja dotycząca dopalaczy
 • 6. Konferencja dotycząca dopalaczy
 • 7. Konferencja dotycząca dopalaczy
 • 8. Konferencja dotycząca dopalaczy
 • 9. Konferencja dotycząca dopalaczy
 • 10. Konferencja dotycząca dopalaczy
 • 11. Konferencja dotycząca dopalaczy
 • 12. Konferencja dotycząca dopalaczy

« wstecz