Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • RANKING WSPÓLNOTA

Powiat Wąbrzeski na piątym miejscu w rankingu wykorzystania środków europejskich na inwestycje drogowe!

Rankingi portalu Wspólnota to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia dotyczące wszystkich samorządów na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku aspektów.

Jednym z publikowanych rankingów jest zestawienie dotyczące pozyskanych przez samorządy dotacji ze środków europejskich przeznaczonych na inwestycje drogowe.

W sumie od 2014 r. samorządy wykorzystały prawie 57,5 miliarda złotych z funduszy unijnych, z czego na dotacje inwestycyjne przypadało prawie 80 %, a na projekty związane z wydatkami bieżącymi – minimalnie ponad 20%.

Powiat Wąbrzeski w zakresie pozyskiwania dotacji UE na transport uplasował się na 5 miejscu ogólnokrajowego rankingu w kategorii powiaty.  Łączna suma środków przeliczona per capita (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), pozyskana w latach 2014-2018 wyniosła 407,67 zł.

Uzyskane osiągnięcie zostało dodatkowo wyróżnione podczas gali zorganizowanej w ramach XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, gdzie Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz odebrał certyfikat wypracowanego osiągnięcia.

Kolejnym sukcesem Powiatu Wąbrzeskiego okazał się wynik w rankingu dochodów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2018. W ramach powyższego zestawienia, określanego także mianem stopnia zamożności samorządów, Powiat Wąbrzeski spośród 314 powiatów znalazł się na 60 miejscu uzyskując wynik zamożności samorządu per capita 892,67 zł.

Autorzy sporządzonego rankingu podkreślali, że sytuacja samorządów w ostatnich latach jest bardzo trudna. Warto także zaznaczyć, że w ubiegłym roku Powiat Wąbrzeski znalazł się na 210 miejscu w zestawieniu.

 

  • RANKING WSPÓLNOTA

« wstecz