Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • ĆWICZENIA KOBRA 19

Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19 

W dniu 7 października 2019 r. na terenie powiatu wąbrzeskiego odbyły się ćwiczenia obronne zorganizowane przez Starostę Wąbrzeskiego przy współudziale powiatowych służb, inspekcji i straży, sił zbrojnych oraz jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Zasadniczym celem przeprowadzania tego typu ćwiczeń jest doskonalenie wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagrożenia polityczno-militarnego oraz zgrywanie elementów systemu kierowania powiatu wąbrzeskiego w warunkach narastania sytuacji kryzysowej.

W ramach tegorocznych ćwiczeń, które otrzymały kryptonim „KOBRA-19” sprawdzono funkcjonowanie systemu stałych dyżurów w powiecie wąbrzeskim, uruchomiono i przeprowadzono przy współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Grudziądzu akcję kurierską administracji publicznej oraz przećwiczono współdziałanie powiatowych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego. Najbardziej widowiskowy był z pewnością epizod praktyczny, który polegał na udaremnieniu potencjalnego zamachu terrorystycznego z użyciem substancji chemicznych.

Zdarzenie miało miejsce na terenie miasta Wąbrzeźna przy punkcie uzdatniania wody. Głównym zadaniem ćwiczących było zatrzymanie terrorysty, przejęcie pojazdu (cysterny) przewożącego niebezpieczną substancję, neutralizacja wycieku oraz sprawdzenie czy nie doszło do skażenia wody. Po zakończeniu działań na skrzyżowaniu ulic Kętrzyńskiego i 1-go maja rozpoczęto pilotaż zabezpieczonej cysterny w kolumnie straży pożarnej oraz policji na teren składowiska w m. Niedźwiedź.

Przebieg akcji obserwował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wąbrzeźnie oraz przedstawiciele terenowych organów administracji samorządowej wraz z urzędnikami zajmującymi się obronnością, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.

Podczas podsumowania powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „KOBRA-19” Kierownik Ćwiczenia podziękował wszystkim uczestnikom ćwiczenia za zaangażowanie i udział w przedsięwzięciu. Jednomyślnie stwierdzono, że tego typu ćwiczenia są najlepszym sposobem na sprawdzenie gotowości do działania i pozwalają ulepszyć obowiązujące procedury.
 

 • autor: Paweł Sarnecki - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, data: 2019-10-09
 • 1. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 2. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 3. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 4. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 5. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 6. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 7. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 8. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 9. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 10. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 11. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 12. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 13. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 14. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 15. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 16. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 17. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 18. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 19. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 20. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 21. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 22. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 23. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 24. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19
 • 25. Powiatowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem KOBRA-19

« wstecz