Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • KONWENT WRZESIEŃ 2019

W wrześniu odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa - wręczono odznaczenia z okazji 20-lecia istnienia powiatów

We wtorek 24 września 2019 r. w karczmie góralskiej „Gazdówka” w Żołędowie w powiecie bydgoskim odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W spotkaniu oprócz prezydentów miast i starostów udział wzięli: Pan Józef Ramlau - Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Aleksandra Poeplau – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny, Pan Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,  Pani Ewa Sak – Kierownik Biura do spraw Polityki Terytorialnej i Rewitalizacja, Pan Mirosław Graczyk – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Pan Andrzej Potoczek – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,  Pan Andrzej Wiśniewski – p.o. Dyrektora NFZ Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy, Pani Halina Nowicka – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych NFZ Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy i Pani Wiesława Szerechan - wz. Przewodniczącego Zarządu Związku Spółek Wodnych w Toruniu.


Tematem obrad były m.in.:
•    Społeczność osób z niepełnosprawnością w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego –  stan i potrzeby związane z dysfunkcją,
•    Przedstawienie założeń RPO na lata 2021 – 2027,
•    Finansowanie szpitali powiatowych,
•    Nadzór starostów nad działalnością spółek wodnych.

Uroczystym akcentem było wręczenie odznaczeń przez Pana Andrzeja Płonkę Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich  z okazji 20-lecia istnienia powiatów w Polsce, które otrzymali:
•    Pani Maria Ciesielska – Starosta Włocławski I kadencji, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich I kadencji, Członek Komitetu Założycielskiego Związku Powiatów Polskich
•    Pan Stanisław Drozdowski – Starosta Sępoleński II i III kadencji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP III kadencji,
•    Pani Marzena Kempińska – Starosta Świecki I,II,III i IV kadencji, Przewodnicząca Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego II,III i IV kadencji, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich III i IV kadencji
•    Pan Franciszek Koszowski – Starosta Świecki V kadencji, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich V kadencji, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego V kadencji
•    Pan Eugeniusz Lewandowski – Starosta Toruński I kadencji, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego I kadencji, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich I i II kadencji
•    Pan Andrzej Wegner – Starosta Tucholski I i II kadencji, Członek Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich II kadencji, Członek Komitetu Założycielskiego Związku Powiatów Polskich
•    Pan Zbigniew Żbikowski – Starosta Aleksandrowski I,II,III kadencji, Członek Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich III kadencji.

 

 • 1. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 2. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 3. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 4. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 5. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 6. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 7. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 8. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 9. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 10. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 11. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 12. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 13. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • 14. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego

« wstecz