Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • SKUTKI SUSZY

Pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w roku bieżącym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Wnioski można składać w terminie 3 - 31 października 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR.

Pomoc będzie udzielana na każdy ha poszkodowanych upraw rolnych w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, wynoszą co najmniej 30% uprawy deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku.

 

Więcej informacji - kliknij poniżej:

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegóły pomocy

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

__________________________________

Oddział ARiMR w Wąbrzeźnie:

Wolności 27a
tel. 56 687 33 15

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

« wstecz