Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Gospodarstwa opiekuńcze

Integracja i odpoczynek w otoczeniu natury – gospodarstwa opiekuńcze w Powiecie Wąbrzeskim

Gospodarstwa opiekuńcze Opieka w zagrodzie to projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


W ramach projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego powstają gospodarstwa opiekuńcze, świadczące opiekę dzienną dla osób niesamodzielnych (w sumie zapewnią 75 miejsc).


Osoby sprawujące opiekę oraz wspierający ich wolontariusze posiadają odpowiednie kwalifikacje (projekt zapewnia kurs dla 25 osób). Podopieczni mogą korzystać z opieki przez 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, w grupach 4-8 osobowych, każdy przez okres 6 miesięcy (w sumie z usług opiekuńczo-aktywizujących skorzysta 225 osób).


Osoby zaproszone do gospodarstw mają zapewnioną opiekę, posiłki, zorganizowany sposób spędzania czasu, zajęcia, ponadto przebywanie w grupie pozwoli im nadal uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności oraz nawiązywać i pielęgnować nowe kontakty.
Poza regularnymi odwiedzinami psychologa w razie potrzeby mają zapewnione doradztwo prawne, a także możliwość uczestniczenia w wyjazdach, np. do kina, muzeum, innego gospodarstwa.


W Powiecie Wąbrzeskim funkcjonują dwa gospodarstwa opiekuńcze – w Nielubiu i w Łopatkach. Gratulujemy Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego pomysłowości, zaangażowania w integrowanie osób, które mają utrudniony dostęp do korzystania z różnych form aktywności. Wspólna kawa, dbanie o warzywnik, długie rozmowy i okazana pomoc na pewno uradowało niejedno serce.


W celu uzyskania więcej informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odpowiedzialnego za działania na terenie naszego Powiatu – Pani Elżbieta Lubomska tel. 723 692 547 elzbieta.lubomska@kpodr.pl.
        

 

  • 1. Gospodarstwa opiekuńcze w Powiecie Wąbrzeskim
  • 2. Gospodarstwa opiekuńcze w Powiecie Wąbrzeskim
  • 3. Gospodarstwa opiekuńcze w Powiecie Wąbrzeskim
  • 4. Gospodarstwa opiekuńcze w Powiecie Wąbrzeskim
  • 5. Gospodarstwa opiekuńcze w Powiecie Wąbrzeskim

« wstecz