Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Oferta współpracy dla gabinetów stomatologicznych

Oferta współpracy dla gabinetów stomatologicznych

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) zapraszamy do składania wstępnych deklaracji porozumienia z Powiatem Wąbrzeskim na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów następujących szkół:

  1. Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – szkoła ponadpodstawowa,
  2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – szkoła ponadpodstawowa,
  3. Zespołu Szkół we Wroniu – szkoła ponadpodstawowa,
  4. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dębowej Łące – szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa.

Porozumienie może dotyczyć wszystkich szkół lub wybranej szkoły. Zakres opieki stomatologicznej wynikającej z porozumienia określa art. 9 i 10 ww. ustawy. Wstępne deklarację proszę kierować na adres:        
 

                 Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu     
               Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie  
                      ul. Wolności 44          
              87 – 200 Wąbrzeźno

  • autor: Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

« wstecz