Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • fot. Marcin Zduniak

Oświata w powiatach nowej kadencji

Nowa kadencja powiatów (2018-2023) w perspektywie zarządzania oświatą będzie szczególna – aż do roku 2024 samorządy będą mierzyć się ze zmianami organizacyjnymi, a także finansowymi będących skutkiem wprowadzanej reformy edukacji. Wiele wskazuje na to, że wydatki na bieżące utrzymanie powiatowych szkół nadal będą rosły szybciej niż subwencja oświatowa (jak to ma miejsce od kilku lat).


Związek Powiatów Polskich wspólnie z dziennikiem Warto wiedzieć poddał analizie próbę wyjaśnienia przyczyn wzrostu kosztów utrzymania oświaty w powiatach oraz opracował prognozę w kontekście reformy oświaty wchodzącej do powiatów od września 2019 roku.

Oświata w powiatach nowej kadencji:

« wstecz