Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Sejmik Województwa przyjął uchwałę antysmogową - sprawdź jakie ograniczenia i zakazy zaczną obowiązywać

W dniu 24 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyjął uchwałę Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”). W uchwale określone zostały między innymi dopuszczone do użycia rodzaje paliw stałych oraz terminy likwidacji kotłów na węgiel i drewno.

Założenia uchwały:
•    zakaz palenia węglem brunatnym, mułami i flotokoncentratami węglowymi wraz z ich pochodnymi, miałem węglowym i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019 r.
•    zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024 r.
•    zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2028 r.
•    zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń, np. kominków, niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2024 r.


ww. uchwała jest aktem prawa miejscowego i została opublikowana 3 lipca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod poz. 3743, a także zamieszczona wraz uzasadnieniem pod adresem: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Środowisko.

 

  • autor: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

« wstecz