Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • ZSZ WĄBRZEŹNO

Zdawalność matur w Powiecie Wąbrzeskim na 3. miejscu w województwie

Tegoroczni maturzyści największy stres mają już za sobą. Przystępując do matury egzaminowani byli w następujących formach: w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego, w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.
Absolwenci szkół ponadpodstawowych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
W Powiecie Wąbrzeskim do egzaminu dojrzałości w 2019 r. przystąpiło 131 uczniów, spośród których pomyślnie egzamin zdało 108 osób, co stanowi 82 % zdawalności. Wynik ten pozwolił na uplasowanie się Powiatu na 3 miejscu pod kątem zdawalności spośród wszystkich powiatów w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI MATUR - OPRACOWANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W GDAŃSKU

 

« wstecz