Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • wsku grudziąd

Ogłoszono nabór na szkolenie w ramach turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu prowadzi nabór na szkolenie w ramach III turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek lub za uch zgodą, którzy posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Szczegółowe informacje na temat służby przygotowawczej oraz procesu rekrutacji znajdują się w linku umieszczonym poniżej. Zainteresowane osoby mogą kierować się bezpośrednio do Wojskowej Komendy Uzupełnień lub poprzez kontakt pod numerem telefonu: 261 482 074 oraz 261 482 095.

Więcej informacji - TUTAJ

drukuj (Ogłoszono nabór na szkolenie w ramach turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych)

« wstecz