Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • KONKURS

Moja SMARTwieś - poszukiwania pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie „Moja SMART wieś”.


Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Czekamy na opisy rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opisy wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Państwa wieś stała się bardziej przyjazna.


Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku.


Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.


Więcej informacji o konkursie przedstawiamy na Witrynie Wiejskiej:


WIĘCEJ INFORMACJI

 

  • autor: Zespół Fundacji Wspomagania Wsi
  • SMART WIEŚ

« wstecz