Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • STRATEGIA

Starosta wraz z wójtami i burmistrzem omówił stopień realizacji Strategii ORSG Powiatu Wąbrzeskiego

13 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie zebrał się Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego, któremu przewodniczył Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu wąbrzeskiego.


Głównym tematem posiedzenia było omówienie stopnia realizacji strategii ORSG. Poszczególne samorządy przedstawiły zmiany do list projektów podstawowych znajdujących się w Strategii. Aktualizacja propozycji projektowych związana jest również z koniecznością dostosowania wartości projektów do podpisanych umów.  W bieżącym roku Instytucja Zarządzająca RPO WK-P ogłasza ostatnie konkursy w ramach tego instrumentu wsparcia. Aby ubiegać się o dofinansowanie wszystkie propozycje projektowe muszą być zaopiniowane przez Zarząd Województwa przed złożeniem wniosków o dofinansowanie.


Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego stanowi instrument umożliwiający podjęcie zintegrowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych w ramach trzeciego poziomu polityki terytorialnej w ramach Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Polityka terytorialna jest narzędziem służącym do realizacji założeń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 poprzez wykorzystanie m.in. funduszy strukturalnych, a w szczególności środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

  • autor: Wydział ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji
  • KOMITET STERUJĄCY
  • KOMITET STERUJĄCY
  • KOMITET STERUJĄCY
  • KOMITET STERUJĄCY
  • KOMITET STERUJĄCY
  • KOMITET STERUJĄCY

« wstecz