Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • Narodowe Święto Niepodległości w Wąbrzeźnie

Narodowe Święto Niepodległości w Wąbrzeźnie

Dnia 11 listopada 2020 r. władze samorządowe Powiatu Wąbrzeskiego - Przewodniczący Rady Powiatu Marek Markowski, Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz i Wicestarosta Karol Sarnecki, Gminy Miejskiej Wąbrzeźno - Przewodnicząca Rady Miasta Aleksandra Basikowska, Zastępca Burmistrza Wojciech Trzciński, Gminy Książki - Wójt Gminy Krzysztof Zieliński, Gminy Dębowa Łąka - Przewodniczący Rady Gminy Jan Maciejewski, Wójt Gminy Stanisław Szarowski, upamiętniły Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości złożeniem wieńców i kwiatów pod Tablicą Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz Pomnikiem Zwycięstwa na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie.

 • autor: Dominika Urbańska - Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
 • 1. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa...
 • 2. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa...
 • 3. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa...
 • 4. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa...
 • 5. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa...
 • 6. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa...
 • 7. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa...
 • 8. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa...
 • 9. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa...
 • 10. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa...
 • 11. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa...
 • 12. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Towarzystwa...
 • 13. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu...
 • 14. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu...
 • 15. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu...
 • 16. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu...
 • 17. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu...
 • 18. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu...
 • 19. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu...
 • 20. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu...
 • 21. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu...
 • 22. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu...
 • 23. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu...
 • 24. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu...

« wstecz