Aktualności z PCPR

  • warsztaty dla dzieci i młodzieży

Zakończono kolejny cykl warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z powiatu wąbrzeskiego

W dniu 01.02.2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zakończyło kolejny cykl warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z powiatu wąbrzeskiego. Warsztaty odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie.

 

Na pierwszych zajęciach został przeprowadzony trening samoobrony. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z definicją obrony koniecznej, co to jest zamach, kiedy mamy prawo do obrony koniecznej, jakie są dozwolone środki obrony koniecznej oraz co to jest przekroczenie granic obrony koniecznej. W części warsztatowej uczestnicy pod okiem wykwalifikowanego trenera ćwiczyli podstawowe techniki samoobrony.

               W kolejnym dniach odbyły się:

-  warsztat z pierwszej pomocy, podczas którego uczestnikom została przekazana wiedza na temat wykonywanej pracy przez ratownika medycznego, zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach niebezpiecznych w szkole, domu, na ulicy, placu zabaw oraz wiedza, jak zachować się podczas wzywania pogotowia przez telefon. W części warsztatowej uczestnicy trenowali wraz z prowadzącym zajęcia ratownikiem medycznym prawidłowe opatrywanie ran, zabezpieczanie poszkodowanego oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej,

- trening pewności siebie, podczas którego uczestnicy rozwijali umiejętność do życia w grupie rówieśników, poczucia siły i wiary we własne możliwości, pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami,

- trening kulinarny, podczas którego młodzież próbowała swoich sił we wspólnym sporządzaniu prostych posiłków, eleganckiego i estetycznego nakrycia stołu oraz kształtowania zasad higieny podczas sporządzania posiłków,

- trening w sposobie komunikacji, podczas którego  uczestnicy zdobywali wiedzę, jak w sposób prawidłowy i bezpieczny komunikować się przez telefon, internet,

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu w trakcie którego młodzież ćwiczyła zabawy ruchowe na łonie natury oraz zdobywała wiedzę w jaki sposób można spędzać wolny czas.

W czasie trwania warsztatów dzieci miały zapewniony caterig oraz niezbędne materiały edukacyjne.

  • autor: Magdalena Kamińska - Specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastepczej , data: 2023-02-10
  • Warsztaty socjoterapeutyczne
  • Warsztaty socjoterapeutyczne
  • Warsztaty socjoterapeutyczne
  • Warsztaty socjoterapeutyczne
  • Warsztaty socjoterapeutyczne
  • Warsztaty socjoterapeutyczne