Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo przedstawiające trzy osoby w sercu

Konkurs wakacyjny Moje Małe i Duże Podróże.

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie serdecznie zaprasza rodziców zastępczych wraz wychowankami z terenu Powiatu Wąbrzeskiego oraz wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Książkach do udziału w konkursie wakacyjnym Moje Małe i Duże Podróże.

   Celem konkursu jest utrwalenie w dowolnej formie (zdjęcie, praca przestrzenna, rysunek, plakat) piękna krajobrazu, przyrody, architektury oraz miejsc i różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział i zwiedzali w czasie wakacji. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice fotograficznej i plastycznej. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca (muszą stanowić jednolitą kompozycję).

   Termin konkursu: 18.07.2022 r. – 5.09.2022 r.

  • autor: Wiesława Tylmanowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2022-07-18

« wstecz