Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • 2 loga

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

   Program adresowany jest do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem programu jest  wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Pomoc udzielana jest przez samorządy powiatowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

    Zgodnie z Procedurami realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków  finansowych na realizację programu  trwa od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 roku oraz zajęć klubowych prowadzonych  w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

   W związku z powyższym  Powiat Wąbrzeski przyjmuje  wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu w terminie od dnia 5 maja 2022 r. do 5 czerwca 2022 r. Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie.

   Informacje na temat programu oraz procedury programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie.

  • autor: Joanna Paczkowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2022-05-06

« wstecz