Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • logo aktywny samorząd

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku”, umożliwiający kontynuację programu.

   Wobec tego od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w ramach Modułu I programu. Termin naboru wniosków w ramach Modułu II programu trwa od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. na semestr roku szkolnego/akademickiego 2021/2022. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023 upływa 10 października 2022 r.

 

W 2022 roku realizowane będą w programie następujące formy wsparcia:

1) W Module I programu - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania
z usług tłumacza języka migowego),

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu),

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk),

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
w komunikowaniu się za pomocą mowy),

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

2) W Module II programu –  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana
do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę 
w szkole wyższej lub szkole policealnej albo kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty po za studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” można złożyć  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pok. nr 27 lub przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). System Obsługi Wsparcia umożliwia wnioskodawcom złożenie wniosku w formie elektronicznej bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc  i realizacją programu. Jest on wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wniosków o dofinansowanie, umów dofinansowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności - ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać  w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania. Złożenie wniosku elektronicznie wymaga: dostępu do Internetu, konta w systemie SOW i Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. W celu złożenia wniosku należy zarejestrować się w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/). Wszystkie osoby z niepełnosprawnością gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Informacje, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW

a także:

na Portalu Profilu Zaufanego,

na Portalu OBYWATEL.GOV.PL

na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl zakładka O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie. Druki wniosków znajdują się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pok. 27 oraz na stronie internetowej www.wabrzezno.pl w zakładce PCPR kafelka Program „Aktywny samorząd”.

 

LINK DO WNIOSKÓW AS MODUŁ I i II 2022

 

  • autor: Joanna Paczkowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2022-03-03

« wstecz