Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

 • tort

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego za nami

   W dniu 10 czerwca 2021 r. w restauracji „Oaza Bis” Sp.z o.o. odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które  połączone były ze spotkaniem dotyczącym rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych   i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.
Podczas spotkania rodzice zastępczy mieli możliwość wzięcia udziału w ciekawym wykładzie dotyczącym „Procesu usamodzielniania młodzieży” poprowadzonym przez Pana Macieja Kluczyk wieloletniego praktyka  świadczącego sługi pedagogiczne i szkoleniowe, doradztwo rodzinne, mediacje rodzinne.
   W dniu obchodów święta rodzicielstwa zastępczego towarzyszyli rodzinom również zaproszeni goście Starosta Wąbrzeski Pan Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Pan Karol Sarnecki, Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Pan Marek Markowski oraz Członek Zarządu Pani Bożena Szpryniecka. 
   W części oficjalnej spotkania przybyłe rodziny zastępcze otrzymały Podziękowania oraz kwiaty, jako wyraz wdzięczności  za ich codzienną pracę na rzecz swoich podopiecznych. Punktem kulminacyjnym spotkania był tort ufundowany przez Powiatowe Centrum Pomoczy Rodzinie w Wąbrzeźnie, którym poczęstowano wszystkich uczestników.  

   Dziękujemy rodzinom zastępczym za empatię, odwagę, odpowiedzialność oraz wysiłek włożony w sprawowanie opieki i wychowanie dzieci i życzymy dużo wiary, nadziei i siły w przezwyciężaniu trudności, ale także radości, zadowolenia i satysfakcji.

 • autor: Autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2021-06-14
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

« wstecz