Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Wycieczka do Torunia

Dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Książkach na wycieczce do muzeum piernika

W minioną sobotę dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Ksiażkach wraz z Panią Dyrektor oraz wychowawcami udali się do Torunia na wycieczkę do Muzeum Piernika. Po przybyciu na miejsce na dzieci czekała moc atrakcji. Na wstępie wychowankowie zapoznali się z historią piernika oraz sposobami jego wyrobu. “Uzbrojeni” w wiedzę sami podjęli próbę wypieku piernika. Własnoręcznie przygotowały ciasto, by później, przy użyciu drewnianych form, wypiec z niego toruńskie specjały i móc ich zakosztować.

Następnie udaliśmy się na II piętro muzeum, w którym znajdowały się oryginalne niemieckie maszyny służące do wypieku piernika, zabytkowy piec, kolekcja woskowych form, a każdy chętny mógł ozdobić piernik lukrem, biorąc udział w warsztatach dekorowania. Po odwiedzinach w muzeum piernika dzieci udały się na spacer po toruńskiej starówce odwiedzając także restaurację McDonald’s. Jednakże to nie był jeszcze koniec atrakcji tego dnia.

Na zakończenie odwiedziliśmy kino, w którym dzieci obejrzały film animowany. Cały dzień spędziliśmy w radosnej atmosferze. Wyjazd został współfinansowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, które realizuje projekt pn. „Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

  • autor: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Książkach
  • Wycieczka do Torunia
  • Wycieczka do Torunia
  • Wycieczka do Torunia
  • Wycieczka do Torunia
  • Wycieczka do Torunia

« wstecz