Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Podpisanie umowy

Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1717C Czaple – Ryńsk od km 0+000 do km 6+660 – etap II od km 3+680 do km 6+660”

Dziś,  26 czerwca  w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie przedstawiciele Zarządu Powiatu: Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Wicestarosta Karol Sarnecki  oraz Skarbnik Krzysztof Goleń podpisali umowę z wykonawcą przebudowy  drogi powiatowej nr 1717C Czaple - Ryńsk etap II od km 3+680 do km 6+660.

Powiat Wąbrzeski na to zadanie otrzymał  50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część zostanie sfinansowana po 25% przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Ryńsk.  Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano najkorzystniejszą ofertę  Zakładu Drogowo Budowlanego Rogowo Sp. z o.o. Sp. k.  Całkowita kwota inwestycji wynosi 2 886 810 zł. Termin zakończenia inwestycji wynikający z umowy to 30 kwietnia 2021 r.

Zakres przebudowy obejmuje:

1) przebudowę drogi wraz z wykonaniem poszerzenia o długości 2980 m;

2) budowę chodnika o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0 m i długości 1185 m;

3) przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej – 48 szt.;

4) budowę peronów autobusowych na przystankach autobusowych o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem płytek ryflowanych z wypustkami – 6 szt.;

5) przebudowa skrzyżowań – 3 szt.;

6) konserwacja i oczyszczenie przepustów drogowych;

7) wycinkę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem – 4775 m;

8) odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów;

9) humusowanie i obsianie trawą skarp;

10) wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych;

11) wykonanie oznakowania poziomego;

12) montaż barier energochłonnych – 486 m;

13) montaż barier ochronnych U-11a – 354 m;

14) montaż lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych – 4 szt.

 

  • autor: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
  • Podpisanie umowyDSC_0365
  • Podpisanie umowyDSC_0366
  • Podpisanie umowyDSC_0368
  • Podpisanie umowyDSC_0369
  • Podpisanie umowyDSC_0370
  • Podpisanie umowyDSC_0372

« wstecz