Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Komunikat skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych...

Komunikat skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Wąbrzeskiego

Od dnia 1 czerwca 2020 r. będzie istniała możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych ze wszystkich przedmiotów na terenie szkół ponadpodstawowych Powiatu Wąbrzeskiego – Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu. Wszyscy chętni uczniowie proszeni są o składanie deklaracji skorzystania z konsultacji poprzez dziennik elektroniczny – należy określić przedmiot konsultacji. Dyrektorzy szkół oczekują na deklarację do dnia 22 maja 2020 r. do godziny 12.00. Na podstawie ww. deklaracji dyrektorzy szkół poprzez dziennik elektroniczny określą termin i godzinę konsultacji dla poszczególnych uczniów. Podczas spotkania uczniowie będą zobowiązani stosować się do wymogów związanych z sytuacją epidemiologiczną, tzn. posiadać maseczkę ochronną na twarzy, rękawiczki na dłoniach i zachowywać dystans z innymi osobami w szkole.

W dalszym ciągu funkcjonuje zdalne nauczanie, a wspomniane wyżej konsultacje są dodatkową możliwością skierowaną do uczniów tego potrzebujących. Konsultacje nie mają charakteru standardowych zajęć dydaktycznych, tzn. lekcji.

 

  • autor: Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie

« wstecz