Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

Przypominamy! Wydziały Starostwa Powiatowego załatwiają sprawy online lub telefonicznie - LISTA NUMERÓW I ADRESÓW E-MAIL

Przypominamy, że w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu - wydziały Starostwa Powiatowego, w tym również Wydział Komunikacji załatwiają sprawy online lub telefonicznie.

 

 

NUMERY TELEFONÓW, ADRESY E-MAIL DO KONTAKTU
Z WYDZIAŁAMI STAROSTWA POWIATOWEGO

NUMER TELEFONU: 56 688-24-51 do 57
Po połączeniu z centralą proszę wskazać numer wewnętrzny

 

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY:
Sekretarz Powiatu
wew. 143
Sekretariat: 56 688-27-45 lub  56 688-24-51 wew. 101
e-mail: starostwo@wabrzezno.pl
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne:
wew. 108 e-mail: czk@wabrzezno.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:
Rejestracja pojazdów wew. 106 Odbiór prawa jazdy wew. 168
e-mail: komunikacja@wabrzezno.pl

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
wew. 103 e-mail: pzon@wabrzezno.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY:
wew. 114 e-mail: fn@wabrzezno.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, GEODEZJI I KARTOGRAFII
wew. 132, 118, 157 e-mail: gg@wabrzezno.pl
Geodeta powiatowy: wew. 132 e-mail: gg@wabrzezno.pl

WYDZIAŁ OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU
wew. 138 e-mail: oz@wabrzezno.pl

WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
wew. 163 e-mail: wrs@wabrzezno.pl

WYDZIAŁ DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI
wew. 158 e-mail: wr@wabrzezno.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ I ARCHITEKTURY
wew. 115 i 144 e-mail: ab@wabrzezno.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
wew. 116 e-mail: ag@wabrzezno.pl

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

wew. 129, bezpośredni 56-688-27-82 e-mail:podgik@wabrzezno.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

e-mail: iod@wabrzezno.pl

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
wew. 149 e-mail: prk@wabrzezno.pl

  • autor: Zespół Redakcyjny - S. Dąbrowska
  • LISTA NUMERÓW TELEFONÓW I ADRESÓW E-MAIL

« wstecz