Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Powiatowy Urząd Pracy informuje, fot. Marcin Zduniak

Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął nabór wniosków na dotację na założenie firmy oraz refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje, że z dniem 13 stycznia rozpoczyna nabór wniosków na:

  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 28 stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
  • przyznanie 14 bonów na zasiedlenie.

Wysokość refundowanej kwoty to maksymalnie 29 000 zł brutto. W przypadku większej ilości wniosków PUP Wąbrzeźno zastrzega sobie możliwość przyznania refundacji w pierwszej kolejności pracodawcom, którzy nie posiadają trwałych umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wysokość przyznanej dotacji to kwota maksymalnie 29 000 zł brutto.

Wysokość przyznanego bonu na zasiedlenie to kwota maksymalnie 9 000 zł brutto.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Wolności 44, pokój 17 lub na stronie internetowej www.wabrzezno.praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 56 690 04 10 lub w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Wolności 44, pokój 17 - Joanna Więckowska.

  • autor: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie

« wstecz