Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • UWAGA! KOMUNIKAT WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

Informacja dotycząca rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji

Informujemy, że według stanowiska Ministerstwa Infrastruktury kary pieniężne w związku z wejściem w życie art. 140 mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r., poz.1990 ze zm.)  będą dotyczyły tylko czynności dokonanych po 31 grudnia 2019r.


A zatem kary będą obowiązywały w przypadku :

  • sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019r. i  niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;
  • nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

Podsumowując kary pieniężne nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie przepisów w/w ustawy.

 

 

  • autor: Józef Krawczyk - Sekretarz Powiatu

« wstecz