Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

logo

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2020 roku

2020.01.08

„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2020 roku przewiduje się w Programie następujące obszary wsparcia i adresatów programu...

 

Noc bibliotek

Warsztaty pn. "Mój sąsiad jest Chińczykiem" oraz Silent party to nie jedyne atrakcje tegorocznej edycji nocy w wąbrzeskiej bibliotece!

2019.09.24

W sobotę 5️ października zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek!

kgw

Regionalne Konsultacje , Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw.

2019.02.12

Regionalne Konsultacje, Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw.

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” W 2019r.

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” W 2019r.

2019.01.04

      W dniu 19 listopada 2018 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2019 r.” Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do programu. Program finansowany jest ze środków PFRON...

Zespół Szkół we Wroniu

Konkurs kulinarny „Desery OwocLove” w Zespole Szkół we Wroniu

2018.10.25

Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu chętnie doskonalą swoje umiejętności w zakresie sztuki kulinarnej. Jedną z form tego szkolenia są konkursy. „Desery OwocLove” to jeden z nich.

Kolejny projekt edukacyjny Powiatu Wąbrzeskiego otrzymał dofinansowanie

Kolejny projekt edukacyjny Powiatu Wąbrzeskiego otrzymał dofinansowanie

2018.10.17

   W środę (17 października) w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym z beneficjentów jest Powiat Wąbrzeski. Przyznane wsparcie finansowe trafi na przedsięwzięcie edukacyjne pt.: „Dziś nauka jutro praca III” w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

STAŻE

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU - „Przez naukę do sukcesu II”

2018.10.15

   Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: Przez naukę do sukcesu II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.
 

logo - Ministersto Środowiska

UWAGA – WAŻNE ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH !!!

2018.10.02

Informacja dla prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami.
   Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1592 ), z dniem 5 września 2018r. weszły istotne zmiany m. in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992, z późn. zm.) o odpadach oraz  ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799, z późn. zm.), w zakresie dotyczącym zbierania, przetwarzania oraz magazynowania odpadów.

Logo UE

Bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich

2018.09.04

Bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych.

autyzm

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2018.03.22

2 kwietnia został uznany przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.