Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim

Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci


Cel projektu: Zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w powiecie wąbrzeskim poprzez utworzenie placówki opiekuńczo wychowawczej


W sezonie wakacyjnym 2018 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z utworzeniem placówki opiekuńczo wychowawczej w Powiecie Wąbrzeskim. Budynek w Książkach po byłym DPS zostanie zaadoptowany do utworzenia domu dziecka, w którym przebywać będzie mogło 14 wychowanków.
W pierwszym półroczu 2018 r. Zarząd Powiatu dokonywał starań w kierunku otrzymania dofinansowania na realizację powyższego zadania, w wyniku czego złożony wniosek uzyskał pozytywną opinię, a powiat uzyskał dotację w wysokości 379 721,47 zł. Pozostałe koszty remontu zostaną pokryte ze środków własnych budżetu powiatu - całkowity koszt prac remontowych szacuje się na kwotę 797 456,38 zł.
Wykonawcą prac budowlanych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej została Firma REM – BUD SP.J. Zakład Remontowo – Budowlany, ul. Dąbrowskiego 15, 86 – 300 Grudziądz. Przewidywany termin zakończenia prac to marzec 2019 r.
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18100.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18101.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18102.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18103.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18104.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18105.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18106.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18107.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18108.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18109.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18110.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18111.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18112.jpg
 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza w powiecie wąbrzeskim18113.jpg

Przebieg realizacji projektu:

Podpisano umowę z wykonawcą adaptacji budynku na placówkę opiekuńczo-wychowawczą

Dnia 8.06.2018 r.  Powiat Wąbrzeski podpisał umowę z Wykonawcą na remont placówki opiekuńczo – wychowawczej w ramach realizowanego projektu pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
W drodze przetargu została wyłoniona Firma REM – BUD SP.J. Zakład Remontowo – Budowlany, ul. Dąbrowskiego 15, 86 – 300 Grudziądz, która będzie wykonywała prace remontowo - budowlane.

 

Postęp prac - 24 września 2018 r.

 • Postęp prac18523.jpg
 • Postęp prac18524.jpg
 • Postęp prac18525.jpg
 • Postęp prac18526.jpg
 • Postęp prac18527.jpg
 • Postęp prac18528.jpg

Fotorelacja z prac remontowych w nowej placówce opiekuńczo-wychowawczej - stan na dzień 2 listopada 2018 r.

Od wakacji 2018 r. trwają prace budowlane związane z utworzeniem placówki opiekuńczo wychowawczej w Powiecie Wąbrzeskim. Budynek w Książkach po byłym DPS zostanie zaadoptowany do utworzenia domu dziecka, w którym przebywać będzie mogło 14 wychowanków. Budynek z zewnątrz zyskuje nowoczesny wygląd, w środku trwają prace wykończeniowe.

 

 • 1. Postęp prac na zewnątrz budynku
 • 2. Postęp prac na zewnątrz budynku
 • 3. Postęp prac na zewnątrz budynku
 • 4. Postęp prac na zewnątrz budynku
 • 5. Postęp prac na zewnątrz budynku
 • 6. Postęp prac na zewnątrz budynku
 • 7. Postęp prac na zewnątrz budynku
 • 8. Postęp prac na zewnątrz budynku
 • 9. Postęp prac na zewnątrz budynku

Remont placówki opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Wąbrzeskim - stan na dzień 18 marca 2019 r.

Trwające od wakacji 2018 r. prace budowlane związane z utworzeniem placówki opiekuńczo- wychowawczej w Powiecie Wąbrzeskim dobiegają końca. Budynek z zewnątrz nabrał nowoczesnego wyglądu, a wewnątrz trwają już ostatnie prace wykończeniowe. Wykonawcą prac budowlanych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej jest Firma REM – BUD SP.J. Zakład Remontowo – Budowlany z Grudziądza.

 

 • Altana
 • 1. Budynek placówki z zewnątrz
 • 2. Budynek placówki z zewnątrz
 • 3. Budynek placówki z zewnątrz
 • 1. Postęp prac wewnątrz budynku
 • 2. Postęp prac wewnątrz budynku
 • 3. Postęp prac wewnątrz budynku
 • 4. Postęp prac wewnątrz budynku
 • 5. Postęp prac wewnątrz budynku
 • 6. Postęp prac wewnątrz budynku
 • 7. Postęp prac wewnątrz budynku
 • 8. Postęp prac wewnątrz budynku
 • 9. Postęp prac wewnątrz budynku
 • 10. Postęp prac wewnątrz budynku

Zakończono prace budowlane w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Książkach

Trwające od wakacji 2018 r. prace budowlane związane z utworzeniem placówki opiekuńczo- wychowawczej w Powiecie Wąbrzeskim dobiegły końca. W dniu 10 kwietnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót dotyczących zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z rozbudową i przebudową.

Wykonawcą prac budowlanych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej jest Firma REM – BUD SP.J. Zakład Remontowo – Budowlany z Grudziądza.

Kolejny etap to zakup wyposażenia, które pozwoli na funkcjonowanie placówkiw pełnym zakresie.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 715 109,38 zł w tym dofinansowanie wynosi 536 332,03 zł.

 

 • 1. Postęp prac
 • 2. Postęp prac
 • 3. Postęp prac
 • 4. Postęp prac
 • 5. Postęp prac
 • 6. Postęp prac
 • 7. Postęp prac
 • 8. Postęp prac