Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Treść Strony

  • Staże zawodowe w powiecie wąbrzeskim
  • Staże zawodowe w powiecie wąbrzeskim
  • Staże zawodowe w powiecie wąbrzeskim

„Staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu”

Celem projektu było podwyższenie umiejętności praktycznych 50 uczniów Zespołu Szkół we Wroniu i Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w rzeczywistych warunkach pracy poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych u pracodawców i przedsiębiorców na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do 30 września 2017 r.
Staże zostały zrealizowane w wymiarze 150 godzin dla każdego ucznia u pracodawców w okresie wakacji letnich w lipcu i sierpniu 2016 oraz 2017 r. W ZS we Wroniu w stażach wzięli udział uczniowie technikum informatycznego, technikum rolniczego, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum architektury krajobrazu. W ZSZ w Wąbrzeźnie z oferowanego wsparcia skorzystali uczniowie technikum: logistycznego, mechatronicznego, hotelarstwa, ekonomicznego, handlowego oraz obsługi turystycznej.
Dzięki uczestnictwie w projekcie 50 uczniów podniosło, nabyło lub uzupełniło umiejętności praktyczne. Uczniowie zyskali też doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy i wiedzę na temat zawodu. Projekt zakładał również współpracę szkół z pracodawcami w zakresie opracowania programów staży oraz ich organizacji. Powiat Wąbrzeski jako organizator stażu zapewnił uczniom stypendium stażowe, ubezpieczenie, odzież roboczą i zwrot kosztów dojazdu.
 
Wartość projektu wyniosła 140 937,50 zł w tym:
- wkład Funduszy Europejskich w wysokości 119 796,87 zł,
- wkład budżetu państwa w wysokości 14 093,75 zł,
- wkład własny Powiatu Wąbrzeskiego w wysokości 7 046,88 zł.

 

  • 1. Staże dla uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu.
  • 2. Staże dla uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu.
  • 3. Staże dla uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie i ZS we Wroniu.
  • 1. Staże zawodowe dla uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu.
  • 2. Staże zawodowe dla uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu.
  • 3. Staże zawodowe dla uczniów ZSZ w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu.